Probíráme staré zpravodaje

Porada Ataristů Zástupce AK Prahy - Ing. Jandík - seznámil přítomné s Minigrafem Aritma a možností připojení k ATARI, včetně praktických ukázek. Škoda, že Minigraf Aritmy a interface bude v prodeji pouze v Tuzexu.
Ing.Borský z AK Praha nabídl možnost celostátního sjednocení výroby obalů na cartridge v Chiraně Modřanech za přijatelnou cenu s podmínkou odběru 2000 ks ročně po dobu 5-ti let.
Inzerce:
Zásuvné přídavné paměti
ZM01 - zavaděč Turbo 2000, ZXL-M, DAT
ZM04 - inteface CENTRONIX
ZM104 - Hardcopy

Adresa dodavatele:
JZD Český ráj Podůlší
Gottwaldova 38
506 51 Jičín

V této souvislosti považujeme za potřebné dodat, že v podmínkách naší organizace není místo pro neoprávněné obohacování, kšeftování nebo jinou podobnou soukromě výdělečnou činnost, která se ostatně neslučuje s platnými zákony našeho státu. Není nutné skrývat, že zjištěný případ takové činnosti bude mít za následek vyloučení z Atari Klubu a Svazarmu a podle okolností bude případ předán k objasnění příslušným státním orgánům.
Vydávání Zpravodaje Atari Klubu bylo motivováno následujícími důvody: Ideově působit na výchovu členů, zejména mládeže, pro které se stala výpočetní technika a její užívání předmětem vyhraněného zájmu, účelně ovlivňovat zájmovou činnost ve směru k plnění vyšších společenských úkolů a cílů.
V den 70. výročí VŘSR uspořádala naše 487. ZO Svazarmu veřejné předvádění výpočetní techniky, jako nepatrný příspěvek k mnoha dalším akcím uskutečněných v těchto slavnostních dnech v celé naší republice.
Novinky HW:

Naproti tomu modem SX212 pracující s přenosovou rychlostí 1200 baudů, nás asi díky našim spojovým předpisům zanechá prozatím chladnými.


Za 150 Kčs, což představovalo cenu za zlatou visačku v soutěži MěV Svazarmu ERA88 za exponát Zpravodaj Atari Klubu Praha, byly nakoupeny mikrotužky a tyto rozdány aktivním členům RR. (Na všechny se nedostalo.)
Úhrada kazety se SW (Super Turbo a zařízení T: zabudované v Turbo Basicu XL) je vlastně prvním konkrétním SW dílem vytvořeným pro členy klubu. V ceně 100 Kčs je 65 Kčs za kazetu a 35 Kčs za vlastní SW. Z této částky je pak část vyplácena autorskému kolektivu jako odměna za tento nevšední vynález a současně jako odměna za práci s kopírováním kazet. Nadešel čas, kdy je nutné rozlišovat prosté kopírování firemních programů od vlastní klubové softwarové činnosti.

K návhrhu na odměňování programátorů v klubu bylo konstatováno, že vždy bude nutné uváženě hodnotit přínos a kvalitu programů a přísně posuzovat takové snahy některých jedinců, kteří se domnívají, že si z AK udělají "dojnou krávu". Zejména mládež je nutné vychovávat tak, aby si nepředstavovala, že za každou věc, kterou udělají, jim bude zaplaceno. Řada jiných členů a funkcionářů dělá svou práci dobrovolně a přirozeně zdarma. K oceňování všeobecně užitečných uživatelských programů bude nutné vytvořit komisi sestavenou z odpovědných odborníků a postupovat podle platných právních norem.


Po složitých jednáních se nám konečně podařilo nechat vyrobit v podniku PLEAS Havlíčkův Brod bavlněná trička s krátkým rukávem. Bohužel, nikoli naší vinou, nám byla dodána jen trička ve velikostech 50 a 54. A tak z akce původně motivované potřebami obléknout naši mládež, se stala záležitost spíše pro dospěláky.
Zlepšovatelské hnutí ve Svazarmu se řídí Směrnicí ÚV Svazarmu pro řízení vynálezectví a zlepšovatelství. K zajištění vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí musí být nejříve v ZO vytvořeny reálné podmínky. Přihláška se podává na formuláři SEVT "Přihláška zlepšovacího návrhu". Rozhodnutí o přihlášce ZN sdělí přihlašovateli organizace Svazarmu; zároveň s kladným rozhodnutím vydá autorovi zlepšovatelský průkaz.
Komentujeme...MS DOS emulátor pro Atari ST

...na druhé straně architektura počítače IBM PC je již dnes zastaralá a překonávají ji modely jako Apple MacIntosh, Commodore Amiga pochopitelně i Atari ST, a to zejména svými paměťovými, grafickými a funkčními možnostmi.

Atari ST s emulátorem ... 2300 DEM
IBM-XT kompatibilní...... 2360 DEM

Nápadná shoda cen, že? Kdo se rozhodne pro 1. variantu, bude mít na stole dva kvalitní počítače v jednom. Kdo si vybere 2. variantu, bude mít sice originální PC, ale zůstane jeden krok zpátky za současnou dobou.


Tady (153 KB JPG) se dozvíme, co byli Spectristi zač.

Tady (350 KB JPG) ataristé pláčí, že si nemohli hrát, kvůli úchylným Spectristům.

Tohle (111 KB JPG) je předmluva k programátorské knize.

Tady (92 KB JPG) je pro osvěžení faktura z Tuzexu. Jeden bon byl asi 5 Kč.

I v Čechách se dříve páchal počítačový zločin (53 KB JPG). . Back (c) 1998-2004 Jindroush Last modified: Fri Jan 10 12:52:16 2003